VOICE

Ljudbok ”De förlorade” av Henrik Fexeus, Norsteds/Storyside, 2017

Radiomonolog ”De stora killarna” av Karin Ernerot, STDH, 2016

Reklam Inspelat av Online voices. Se vidare här

Karaktär Inspelat av Online voices. Se vidare här

Informativ Inspelat av Online Voices. Se vidare här

English / Français / Español ? Send me an email ! Mándame un e-mail !  Veuillez m’envoyer un e-mail !